Smittevern mot Koronaviruset (COVID-19)

Viktig informasjon vedrørende Corona virus (COVID-19) og Bendvold Tannlegesenter sin håndtering av pasientbehandling pr. Mandag 16.03.20 kl 0800.

Hos Bendvold Tannlegesenter er vi opptatt av våre pasienters helse og vi skal gjøre alt vi kan for å gi deg nødvendig behandling selv i den situasjonen som nå rår.

Vi følger Helsemyndighetene sine anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten, og dette inkluderer alle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet og Den Norske Tannlegeforening. Den uoversiktlige situasjonen gjør at nasjonale retningslinjer og råd stadig oppdateres.

Dette innebærer at vår klinikk fra mandag 16.3.20 begrenser behandlingstilbudet til kun å gjelde absolutt nødvendig og akutte behov. Eksempler på dette kan være hvis du opplever smerter, infeksjoner som fører til nedsatt allmenntilstand, har gape- eller svelgeproblemer, akutte skader, eller endringer av urovekkende art i munnhulen.

Vi gjør vårt ytterste for å holde oss orientert og ta de riktige beslutninger som skal gi trygghet for pasienter, ansatte og samfunnet generelt. Vennligst kontakt med oss hvis du har behov for behandling, så finner vi ut av dette sammen. Vi ønsker å være tilgjengelige for deg, og utvider vår telefon tid. I tidsrommet 0800-1530 treffer du en av oss på kontoret. Ut over dette vil Vladimir, Kristine og Svein alle være tilgjengelige på sine respektive telefoner, se listen under.

Når det gjelder din egen mulighet til å hindre spredning av Corona viruset, så oppfordrer vi deg til å følge rådene som ligger på fhi.no, samt kontakte informasjonstelefon hos Helsedirektoratet på 815 55 015. Vi vil understreke at Bendvold Tannlegesenter til enhver tid følger de retningslinjene knyttet til smittevern som myndighetene krever hva gjelder ovenfor våre pasienter og ansatte.

Bendvold Tannlegesenter har åpent mandag til fredag 0800-1530, inntil noe annet pålegges oss. Telefon til kontoret er 38 12 98 88. Tannlege Vladimir Svrzic har tlf 413 13 178. Tannlege Kristine Marie Utne har tlf 901 32 899. Tannlege Svein Bendvold har tlf 917 06 018. Du er velkommen til å ringe oss.

Hilsen Svein Bendvold